01
01
01
01

Η διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία μας μπορεί να κάνει τη διαφορά στην αντιμετώπιση της δικής σας περίπτωσης.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης PET-CT εκπονείται από ειδικευμένους ιατρούς και είναι σημαντικό γιατί είναι αυτό που καθορίζει αν απαιτείται θεραπεία και ποια είναι η καταλληλότερη.
Σε διεθνή έρευνα το 96.8% των κλινικών ιατρών (ογκολόγων, χειρουργών, αιματολόγων) έκριναν ως ζωτικής σημασίας (critical / very important) την εμπειρία και την ικανότητα των ιατρών που γνωματεύουν την εξέταση PET/CT.

Γιατί η αξιόπιστη ερμηνεία της PET/CT είναι ζωτικής σημασίας. Είναι δεδομένη;

H Ποζιτρονική Τομογραφία (PET-CT) είναι μία σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη εξέταση μοριακής απεικόνισης, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περισσότερες κακοήθεις νόσους και τις μεταστάσεις τους. Το αποτέλεσμα της εξέτασης PET-CT εκπονείται από εξειδικευμένους ιατρούς και είναι σημαντικό γιατί είναι αυτό που συνήθως καθορίζει αν απαιτείται θεραπεία και ποια είναι η καταλληλότερη. Η ακριβής λοιπόν ερμηνεία της εξέτασης αυτής επιτρέπει στον θεράποντα ιατρό να πάρει τις σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής του. Η απόφαση αυτή έχει συνήθως να κάνει με επιλογή για την αναγκαιότητα αλλά και για το είδος της χειρουργικής επέμβασης, της χημειοθεραπείας, της ακτινοθεραπείας, ή ακόμη και για απλή παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι διεθνής έρευνα στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός κλινικών ιατρών (κυρίως ογκολόγων, χειρουργών και αιματολόγων) από όλο τον κόσμο έδειξε ότι το 96.8% από αυτούς έκριναν ως ζωτικής σημασίας (“critical” / “very important”) την εμπειρία και την ικανότητα των ιατρών που γνωματεύουν την εξέταση PET-CT. Η μελέτη αυτή, δημοσιευμένη στo πιο... διαβάστε περισσότερα »