Αποτελέσματα

pet / ct | expert medical team - diagnosis & second opinion
  • Τα αποτελέσματα παραλαμβάνονται εντός δύο εργασίμων ημερών από την γραμματεία.
  • Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής αντιγράφου της γνωμάτευσης σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Είναι σημαντικό προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα και με λεπτομέρεια για το αποτέλεσμα ο θεράπων ιατρός , ώστε να καθίσταται δυνατό να τον εξετάσει άμεσα και να προχωρήσει σε θεραπεία ακόμη και αυθημερόν.
  • Γίνεται ενδελεχής διερεύνηση του ιστορικού και του συνόλου των εξετάσεων του κάθε ασθενούς. Είναι σημαντικό ώστε να συσχετισθούν και να ερμηνευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε πιθανά ευρήματα στην εξέταση PET/CT.
  • Υπάρχει προσωπική επικοινωνία με τον παραπέμποντα ιατρό, προκειμένου να διευκρινιστούν τυχόν ασάφειες στο ιστορικό και να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα ως προς τη σημασία των ευρημάτων.
  • Το πόρισμα της γνωμάτευσης προκύπτει μετά από την από κοινού εκτίμηση της εξέτασης και από τους δύο Ιατρούς και τη λεπτομερή συσχέτιση με το ιστορικό και τα ευρήματα του υπολοίπου ιατρικού ελέγχου. Γίνεται επίσης συσχέτιση με την πιο ενημερωμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία.
Ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος για τη διενέργεια της εξέτασής του από τη διαγνωστική ομάδα των Dr. Καλκάνη και Dr. Καραντάνη.