ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

pet / ct | expert medical team - diagnosis & second opinion

Για ενδείξεις που δικαιολογεί άμεσα ο ΕΟΠΥΥ ο ασθενής συγκεντρώνει τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ιστολογική γνωμάτευση (Φωτοτυπία).*
  2. Γνωμάτευση αξονικής τομογραφίας (Φωτοτυπία)
  3. Ιατρική γνωμάτευση που περιγράφει σύντομα τη νόσο και επιπλέον αναγράφει: "Η ένδειξη αυτή δε χρήζει χρήζει έγκρισης από το ΚΕΣΥ".
  4. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για ΡΕΤ/CT. Βρίσκεται στην κατηγορία “Σπινθηρογραφήματα”.

Προσοχή: Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό πρέπει να σφραγιστεί από ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ. (Προσκομίζει ο ασθενής τα παραπάνω δικαιολογητικά στον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ στο τοπικό κατάστημα που τον εξυπηρετεί και του το σφραγίζουν).

*Δεν απαιτείται για νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς και μονήρη όζο πνεύμονος