ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

pet / ct | expert medical team - diagnosis & second opinion

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ πάσχει από νόσο που δεν είναι μέσα στον κατάλογο των "fast track" ενδείξεων της εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ και χρειάζεται να κάνει ΡΕΤCT, για να καλυφθεί το κόστος της εξέτασης από τον ΕΟΠΥΥ πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από επιτροπή του ΚΕΣΥ. Αυτό γίνεται ως εξής:

Ο ασθενής συγκεντρώνει τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ιστολογική γνωμάτευση
  2. Γνωμάτευση αξονικής τομογραφίας (Φωτοτυπία), ή λοιπών εξετάσεων
  3. Ιατρική γνωμάτευση που περιγράφει τη νόσο και επιπλέον αναγράφει: "Η ένδειξη αυτή χρήζει έγκρισης από επιτροπή του ΚΕΣΥ".
  4. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για ΡΕΤ/CT. Βρίσκεται στην κατηγορία “Σπινθηρογραφήματα”.
  5. Όποια άλλα δικαιολογητικά/εξετάσεις κρίνει ο παραπέμπων Ιατρός ότι στηρίζουν το σκεπτικό διενέργειας PET/CT.

Τα δικαιολογητικά αυτά ο ασθενής τα προσκομίζει σε ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ. Ο ελεγκτής παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλει ο ίδιος (ο ελεγκτής) προς το ΚΕΣΥ. Το ΚΕΣΥ το οποίο συνεδριάζει περίπου κάθε μήνα, αποφασίζει αν ο ΕΟΠΥΥ θα καλύψει ή όχι το κόστος της εξέτασης και στη συνέχεια απαντά θετικά ή αρνητικά με αλληλογραφία προς τον ελεγκτή, επιστρέφοντας ταυτόχρονα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Αν απαντήσει θετικά, ο ελεγκτής τότε θεωρεί το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και ο ασθενής με το θεωρημένο παραπεμπτικό και τα υπόλοιπα δικαιολογιτικά του κλείνει ραντεβού και να πραγματοποιήσει την εξέταση.