ΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ

pet / ct | expert medical team - diagnosis & second opinion

ΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ) & τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Υ4α/οικ.37747/4-4-2011 & Υ4α/οικ.31226/27-3-2012):

 1. Μονήρης όζος πνεύμονος
 2. Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 3. Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
 4. Νόσο του Hodgkin για έλεγχο υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία (να αναγράφεται το είδος της θεραπείας στην Ιατρική Γνωμάτευση).
 5. Στο υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λέμφωμα διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων για έλεγχο υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία (να αναγράφεται το είδος της θεραπείας στην Ιατρική Γνωμέτευση).
 6. Μελάνωμα: Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις)
 7. Καρκίνος Θυρεοειδούς, Υποτροπή (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με I-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη)
 8. Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου:
  1. Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς)
  2. Σταδιοποίηση
  3. Υποτροπή
 9. Καρκίνος Οισοφάγου - Σταδιοποίηση προ της χειρουργικής επέμβασης
 10. Καρκίνος Παχέος Εντέρου - Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής)
 11. Νεοπλασία Αγνώστου Πρωτοπαθούς - Διάγνωση
 12. Όρχεις - Υποτροπή Σεμινώματος
 13. Γυναικολογικός καρκίνος:
  1. Υποτροπή Ca τραχήλου
  2. Υποτροπή Ca ωοθηκών
a/aΠαθήσεις – Ιατρικές ενδείξεις δεν απαιτείται έγκριση του ΚΕΣΥΣυνιστώμενα δικαιολογητικά ασθενούς για τη διαπίστωση των ιατρικών ενδείξεων
1 Μονήρης όζος πνεύμονος
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της υπολογιστικής τομογραφίας και
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού
2 Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος
 • Προσκόμιση φωτοτυπίας της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας,
 • φωτοτυπία της ιστολογικής διάγνωσης, αν έχει κατορθωθεί να ληφθεί βιοπτικό υλικό ή ιατρική βεβαίωση αδυναμίας λήψης υλικού και
 • ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.
3 Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
 • Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για το είδος της θεραπείας,
 • φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και
 • ιστολογική διάγνωση.
4 Νόσο του Hodgkin
 • Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία,
 • προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για το είδος της θεραπείας,
 • φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και
 • ιστολογική διάγνωση
5 Στο υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λέμφωμα διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων
 • έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία, προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για το είδος της θεραπείας,
 • φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και
 • ιστολογική διάγνωση
6 Μελάνωμα: Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις)
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας,
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
7 Καρκίνος Θυρεοειδούς Υποτροπή
(εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη)
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης του ολόσωμου σπινθηρογραφήματος με Ιώδιο 131 και
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της εξέτασης θυρεοσφαιρίνης
8 Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου
 1. Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς)
 2. Σταδιοποίηση
 3. Υποτροπή
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
9 Καρκίνος Οισοφάγου
Σταδιοποίηση (προ της χειρουργικής επέμβασης)
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας,
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
10 Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής)
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας και
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
11 Νεοπλασία Αγνώστου Πρωτοπαθούς
Διάγνωση
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας και
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (όχι βιοψία)
12 Όρχεις
Υποτροπή Σεμινώματος
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας,
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
13 Γυναικολογικός καρκίνος
 1. Υποτροπή Ca τραχήλου
 2. Υποτροπή Ca ωοθηκών
 • προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της αξονικής τομογραφίας,
 • κλινική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και
 • ιστολογική γνωμάτευση
Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.37747/4-4-2011 Υπουργική Απόφαση και όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Υ4α/οικ.31226/27-3-2012 Υπ. Απόφ.